Stavební firma s certifikací kvality

Krátce o firmě

Společnost STAVBY Škrobánek s.r.o. je stavební firma, která vznikla dne 06.03.2006 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 51135, jako pokračovatel firmy František Škrobánek. Ve strategii svého rozvoje vychází z dlouholetých zkušeností ve stavebnictví, využívá moderní stroje a systémy řízení. Má stabilní postavení na trhu a garantuje jak dokonalou profesionální úroveň a vysokou kvalitu provedených prací, tak záruku za zhotovené dílo i potřebnou rychlost výstavby. Toto vše je podloženo certifikátem systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, certifikátem systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 a certifikátem systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018.

Proč zvolit právě nás

Projekty - dotace

Snížení energetické náročnosti

Více informací o projektu eu_obchod-min.png

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Více informací o projektu eu_veci-min.png

Snížení prašnosti v areálu sypkých hmot

Více informací o projektu eu-min.png