STAVBY Škrobánek s.r.o.

sídlo společnosti:
Vrablovecká 1355/38a,
747 14  L U D G E Ř O V I C E

sídlo provozovny:
Vrablovecká 1355/38a,
747 14  L U D G E Ř O V I C E

Firma zapsána: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51135
IČO: 277 61 126
DIČ: CZ27761126

Tel/Fax : + 420 595 0 41 125
Mobil:
+ 420 602 780 109 – jednatel
+ 420 602 750 259 – jednatel
+ 420 724 233 004 – technik

e-mail: stavby@skrobanek.cz
web: www.skrobanek.cz

Novinky

Volná pracovní místa:

12.9.2011 -

Gabiony


Výhody gabionových konstrukcí

Použití GABIONOVÉ KONSTRUKCE přinášejí zejména tyto výhody:Použití

Gabionové stavby, to znamená vyplnění a vyskládání vhodného kamene do samonostných drátěných košů – gabionů, najdou své použití v mnoha oblastech stavebnictví, od „běžných zdí“ po architektonické prvky.

Vodohospodářské stavby:

Lícové zpevňování svahů pomocí gabionů pomáhá při odstraňování povodňových škod, zpevnění a revitalizace břehů vodních toků. Gabionové matrace(plošný prvek) je možné použít pro budování svahů resp.dna umělých vodních nádrží (např. přečerpávacích,suchých poldrů), přehrad, jezů, vývařišt ,apod.

Inženýrské stavby:

Portály silničních a železničních tunelů, křídla mostů, propustků, podjezdů či zpevnění nájezdů mostů, rozšíření a stabilizace rychlostních a přístupových komunikací, železniční náspy , zpevnění krajnic, ochrana pat sloupů mostů proti vodě – to vše dokazuje šířku použitelnosti gabionů. Do velké míry záleží možnosti použití na fantazii architekta, projektanta dopravních silničních, železničních a vodohospodářských staveb, krajináře, ekologa.

Pozemní stavby:

Bezpečnostní a ochranné ploty, prostorové konstrukce pro popínavé rostliny, hlukotěsné zdi, hrazení skládek různých materiálů, protierozní stavby, rampy… Interiery, exteriery : obklady, sloupy, ,,květniky,,pro stromy, výplně otvorů , sitě pro popínavé rostliny , volné objemové prostorové prvky a objekty …apod